Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

13.06.2022
W dniu 13 czerwca 2022 r. ogłosiliśmy postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki…

Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

08.06.2022
Informujemy, w dniu 8 czerwca 2022 roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień…

Środa z Profilaktyką – Profilaktyka chorób skóry. Czerniak 

08.06.2022
Co roku z powodu czerniaka umiera w Polsce ok. 1400 osób. Zapadalność na ten nowotwór skóry zwiększyła się o 300% w ciągu ostatnich 30 lat. …

Odwołanie postępowania w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  w zakresie Centrum zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży – II Poziom Referencyjny

08.06.2022
Informujemy o odwołaniu postępowania nr 10-22-000189/PSY/04/1/ 04.9902.400.03/01 w zakresie : Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny na obszarze grupy powiatów:…

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe – ogłoszenie

03.06.2022
W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy konkurs w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe: Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od…

Ogłoszenie postępowań uzupełniających w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

03.06.2022
W dniu 03 czerwca 2022 roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zgodnie…

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych

03.06.2022
Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o udostępnienie danych dotyczących realizacji…

Dzień Dziecka na wesoło i sportowo

02.06.2022
1 czerwca 2022 r. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uczestniczył w Pikniku profilaktycznym pod hasłem „Dzień Dziecka – na wesoło i sportowo”. Były balony,…

Zachęcamy do badań profilaktycznych podczas sobotnich zakupów

02.06.2022
28 maja 2022 r. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wziął udział w kolejnym już spotkaniu Eko Akademii w Eco Centrum Giełda na ul. gen.…