Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dla pacjentów w związku z Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach

17.12.2015
Komunikat dla pacjentów w związku z Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ, w zakresie świadczeń lekarza POZ

12.11.2015
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ, w zakresie świadczeń lekarza POZ

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

22.10.2015
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego

20.10.2015
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE). Podlaski Oddział Wojewódzki…

Projekt zarządzenia – warunki zawierania i realizacji umów – podstawowa opieka zdrowotna

20.10.2015
Projekt zarządzenia – warunki zawierania i realizacji umów – podstawowa opieka zdrowotna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

20.10.2015
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

20.10.2015
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

20.10.2015
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego