Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie procederu przestępczego polegającego na kradzieży sprzętu endoskopowego.

04.01.2016
W związku z pojawiającymi się licznymi procederami przestępczymi polegającymi na kradzieży sprzętu endoskopowego Podlaski OW NFZ prosi o wzmożenie nadzoru (osobowego) i ochrony technicznej nad…

INFORMACJA DLA LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FELCZERÓW, PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI REFUNDOWANE

31.12.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 12 grudnia 2015 roku, został zniesiony obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane z osobami…

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane, które nie mają zawartej z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania recept.

21.12.2015
Komunikat skierowany jest do osób uprawnionych do wystawiania recept, z wyłączeniem lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarek/położnych ubezpieczenia zdrowotnego, które zamierzają wystawiać recepty na leki…

KOMUNIKAT DOT. REFUNDOWANYCH WSKAZAŃ DLA LEKÓW ZAWIERAJĄCYCH HYDROXYCARBAMIDUM

18.12.2015
KOMUNIKAT DOT. REFUNDOWANYCH WSKAZAŃ DLA LEKÓW ZAWIERAJĄCYCH HYDROXYCARBAMIDUM

Komunikat dla pacjentów w związku z Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach

17.12.2015
Komunikat dla pacjentów w związku z Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ, w zakresie świadczeń lekarza POZ

12.11.2015
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ, w zakresie świadczeń lekarza POZ

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

22.10.2015
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego

20.10.2015
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE). Podlaski Oddział Wojewódzki…

Projekt zarządzenia – warunki zawierania i realizacji umów – podstawowa opieka zdrowotna

20.10.2015
Projekt zarządzenia – warunki zawierania i realizacji umów – podstawowa opieka zdrowotna