Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Otwarcie Oddziału Rehabilitacyjnego w Krzyżewie

21.04.2022

20 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie oraz poświęcenie nowo utworzonego Oddziału Rehabilitacyjnego w Krzyżewie.

W uroczystym otwarciu udział wzięli Maciej Bogdan Olesiński – Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Anna Andraka – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, przedstawiciele władz rządowych oraz samorządowych, m.in. Alesandra Szczudło – Poseł RP, Jarosław Zieliński – Poseł RP; Jacek Bogucki – Senator RP, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Jerzy Leszczyński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, , Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu oraz Radnymi Powiatu, Ks. Prałat Ryszard Niwiński – Dziekan Wysokomazowiecki, Ks. Zdzisław Dylnicki – Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach, ks. Andrzej Chilicki Kapelan Szpitala, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu wysokomazowieckiego, Pracownicy Szpitala i inni zaproszeni goście.

Podczas uroczystości związanych z otwarciem nowego Oddziału Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński podziękował Dyrekcji Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: „W imieniu społeczności powiatu Wysokomazowieckiego pragnę szczerze i serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym wspólną walkę z pandemią COVID-19 oraz wszelką pomoc i życzliwość przy powstaniu Oddziału Rehabilitacyjnego w Krzyżewie”.

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Bożena Grotowicz podkreśliła, że: „Dzięki zawartej umowie z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Szpital będzie świadczył usługi, których dotychczas nie oferował”.

 

 

Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia podziękował za zaproszenie na uroczyste otwarcie Oddziału i wręczył Staroście Wysokomazowieckiemu oraz Pani Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem okolicznościowe podziękowanie, w którym pogratulował utworzenia Oddziału Rehabilitacyjnego: To przełomowa  inicjatywa, dzięki której lokalna społeczność ma zagwarantowaną rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych w wysokim standardzie, na terenie własnego powiatu, bez konieczności szukania pomocy w całym regionie”. Jednocześnie podkreślił, że: „Potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego determinowały decyzję o wsparciu inicjatywy powstania Oddziału Rehabilitacyjnego w tym regionie i rozpoczęciu finansowania”.

Nowy Oddział Rehabilitacyjny wyposażony w 10 miejsc będzie realizować kompleksową rehabilitację ogólnoustrojową osób ze schorzeniami i dysfunkcjami narządu ruchu, po przebytych urazach, leczeniu operacyjnym oraz w przypadku zaostrzeń przewlekłych chorób narządu ruchu, a także wszystkim innym pacjentom wymagającym rehabilitacji oraz pomocy w powrocie do zdrowia. W trakcie pobytu, w ramach rehabilitacji stacjonarnej, pacjenci będą korzystali ze specjalistycznych porad lekarskich oraz z szerokiego zakresu zabiegów rehabilitacyjnych. Terapię poprowadzą wykwalifikowani fizjoterapeuci, w celu uzyskania jak najlepszych efektów zdrowotnych i poprawy kondycji Pacjenta.

Nowo otwarty Oddział będzie służył przede wszystkim mieszkańcom powiatu wysokomazowieckiego, ale również pacjentom spoza powiatu, jako uzupełnienie kompleksowej opieki nad pacjentem w procesie rekonwalescencji i powrotu do pełnej sprawności. Pierwsi pacjenci będą mogli korzystać z leczenia na nowo powstałym oddziale już od 1 maja.