Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Osoby niepełnosprawne szczepią się przeciwko COVID-19 poza kolejnością

17.05.2021

Od 10 maja osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie (do 3 opiekunów na osobę niepełnosprawną) mają możliwość zaszczepienia się w punktach szczepień powszechnych bez konieczności wcześniejszego umówienia się na termin szczepienia. Zatem osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będzie mogła przyjechać do punktu szczepień powszechnych i od razu (bez kolejki) przyjąć szczepienie.

Wykaz Punktów Szczepień Powszechnych

Wszystkie Punkty Szczepień Powszechnych otrzymały komunikat Ministerstwa Zdrowia, w którym przekazano szczegółowo informacje dotyczące szczepień osób niepełnosprawnych. Zostały one również zobowiązane do dostosowania miejsc szczepień do potrzeb osób niepełnosprawnych – zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Ministra Zdrowia.

Szczepienia dla osób niepełnosprawnych są również organizowane na terenie następujących placówek:

 • ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy),
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • centra integracji społecznej,
 • kluby integracji społecznej,
 • ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze,
 • uczestnicy programu „Rehabilitacja 25 plus”,
 • Szkoły Przysposabiające do Pracy,
 • mieszkania chronione.

Na terenie tych ośrodków mogą zaszczepić się:

 • osoby niepełnosprawne korzystające z placówek,
 • opiekunowie ww. osób niepełnosprawnych,
 • personel tych placówek.

Osoby, których stan zdrowia nie pozwala na dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień lub skorzystanie z transportu organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego  – mogą być zaszczepione przez tzw. wyjazdowe punkty szczepień.

Aby zorganizować szczepienia na terenie swojej placówki, ośrodek powinien nawiązać współpracę z wybranym punktem szczepień i przygotować listę osób chętnych do zaszczepienia.

Przypominamy, że osoby niepełnosprawne, poza ww. udogodnieniami, mogą korzystać ze wszystkich innych kanałów informacyjnych dostępnych w ramach Narodowego Programu Szczepień na ogólnie obowiązujących zasadach, włączając populacyjne punkty szczepień.


Wszelkich informacji udziela również pod nr 989  – całodobowa, czynna 7 dni w tygodniu i bezpłatna infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.