Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie uzupełniających postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

08.08.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 08 sierpnia 2018 r. zostały ogłoszone następujące postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

– świadczenia w zakresie okulistyki – obszar: powiat wysokomazowiecki,
– świadczenia w zakresie urologii dziecięcej – obszar: woj. podlaskie,
– świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – obszar: powiat białostocki,
– świadczenia w zakresie endokrynologii – obszar: powiat wysokomazowiecki,
– świadczenia w zakresie kardiologii – obszar: powiat wysokomazowiecki,
– świadczenia w zakresie kardiologii – obszar: powiat zambrowski,
– świadczenia w zakresie kardiologii – obszar: powiat białostocki,
– świadczenia w zakresie diabetologii – obszar: powiat bielski,
– świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii – obszar: powiat sejneński, powiat suwalski, m. Suwałki,
– świadczenia w zakresie leczenia bólu – obszar: woj. podlaskie,
– badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia – obszar: powiat augustowski, powiat sejneński, powiat suwalski, m. Suwałki.
– badania endoskopowe przewodu pokarmowego kolonoskopia – obszar: powiat augustowski, powiat sejneński, powiat suwalski, m. Suwałki.

Cena oczekiwania we wszystkich zakresach świadczeń: 1,00 zł

Okres obowiązywania umów: 01.10.2018 r. – 30.06.2023 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:
Ogłoszenie postępowania – 08.08.2018 r.
Składanie ofert – 23.08.2018 r.
Otwarcie ofert – 27.08.2018 r.
Rozstrzygnięcie postępowania – 13.09.2018 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default