Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS.

27.06.2017
Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS.