Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny

27.03.2017

Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 27 marca br. postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny, z okresem obowiązywania umowy od dnia 1.07.2017 r. do dnia 30.06.2022 r.

W ogłoszonym postępowaniu przyjęto cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej – 3970,00 zł.

Ogłoszenie dotyczące postępowania wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default