Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dla Dzieci i Młodzieży – I Poziom Referencyjny i Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej – III Poziom Referencyjny

11.02.2020
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 11 lutego 2020 r. postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 kwietnia 2020 roku w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach:
– Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny
–  Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej – III Poziom Referencyjny

Cena oczekiwana za jednostkę rozliczeniową -10,35

Harmonogram postępowania:
1. Ogłoszenie konkursu ofert – 11.02.2020 r.
2. Termin składania ofert – 25.02.2020 r.
3. Termin otwarcia ofert – 27.02.2020 r.
4. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 17.03.2020 r.  

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na przygotowywanie ofert z zachowaniem należytej staranności, poprzez stosowanie się do informacji zawartych w obowiązujących przepisach. Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowania ofert. Nie zbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.
Do dokumentacji należy dołączyć kserokopie poświadczające posiadanie przez personel zgłaszany w dokumentacji konkursowej uprawnień:
-osoby prowadzącej psychoterapię/osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
– psychologa (posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą);
– terapeuta środowiskowego ( z udokumentowanym doświadczeniem w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą)
Zgodnie z definicjami zawartymi w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2019, poz 1285, z późn. zm.)    
Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 ze zm. ),
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz.1372 ze zm.),
3. Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
4. Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione Zarządzeniem Nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 marca 2017 r., zmienione Zarządzeniem Nr 15/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r.  

Jednostka publikująca*: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej