Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Ogłoszenie postępowania uzupełniającego w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży

Ogłoszenie postępowania uzupełniającego w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży

Ogłoszenie postępowania uzupełniającego w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży

07.06.2019

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 7 czerwca 2019r zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie  świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży na obszarze grupy powiatów:   bielski 2003, grajewski 2004, hajnowski 2005,  kolneński 2006, Łomża 2062, łomżyński 2007, siemiatycki 2010, wysokomazowiecki 2013,

 z okresem obowiązywania umów: od 01.08.2019r. do 31.12.2023r.

Tab. Zakres, obszar kontraktowania, planowana cena oczekiwana , planowana do zawarcia liczba umów

Lp. Kod zakresu świadczeń  wg CZS Zakres świadczeń – nazwa Nazwa obszaru kontraktowania Liczba umów cena oczekiwana
1 04.1743.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY BIELSKI 2003 GRAJEWSKI 2004, HAJNOWSKI 2005, KOLNEŃSKI 2006, ŁOMŻA 2062 ŁOMŻYŃSKI 2007, SIEMIATYCKI 2010, WYSOKOMAZOWIECKI 2013, ZAMBROWSKI 2014 1 8,8

Terminy:

  1. Ogłoszenie konkursu ofert – 07.06.2019 r.
  2. Termin składania ofert – 21.06.2019 r.
  3. Termin otwarcia ofert – 25.06.2019 godz. 10.00
  4. Koniec części jawnej – 03.07.2019r.
  5. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 10.07.2019r.

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na przygotowywanie ofert z zachowaniem należytej staranności, poprzez stosowanie się do informacji zawartych w obowiązujących przepisach.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przegotowanie ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.