Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowania uzupełniającego w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

31.08.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej zgodnie z wytycznymi poniżej:

 • Kod zakresu świadczeń  wg CZS: 14.214202604,
 • Zakres świadczeń – ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ,
 • Kod obszaru kontraktowania: 2006,
 • Nazwa obszaru kontraktowania: POWIAT KOLNEŃSKI,
 • Liczba umów: 1,
 • liczba punktów od 01.11.2021: 884,00
 • cena oczekiwana w zł: 30,08
 • wartość postępowania od 01.11.2021: 26 590,72.

 Terminy:

 1. Ogłoszenie konkursu ofert – 31.08.2021 r.
 2. Termin składania ofert – 14.09.2021 r.
 3. Termin otwarcia ofert – 16.09.2021 r. godz. 8.30
 4. Koniec części jawnej – 04.10.2021 r.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 11.10.2021 r.

W postępowaniu stanowiącym przedmiot niniejszego wniosku obowiązują warunki realizacji świadczeń oraz warunki wymagane od Świadczeniodawców zawarte w:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1658 z zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz.1372 ze zm.);
 • Zarządzenie nr 22/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
 • Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione Zarządzeniem Nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 marca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 15/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r.

Dział Kontraktowania Świadczeń tel. 85 745 95 55