Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju AOS w zakresie świadczeń: badania RM.

07.12.2017
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ informuje, iż w dniu 7 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń: badania rezonansu magnetycznego, w trybie konkursu ofert, z okresem obowiązywania umowy od 15.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej: 1,00 zł.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default