Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

26.04.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2018r. zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach wskazanych
w tabeli z okresem obowiązywania umów: od 01.07.2018 r. r. do 30.06.2028 r. z wyjątkiem umów zawartych na zakresy: program leczenia substytucyjnego, program terapii zaburzeń preferencji seksualnych – okres obowiązywania umów: od 1.07.2018r do 30.06.2023r.

 

  Tab. Zakresy, obszary kontraktowania, planowana cena oczekiwana oraz planowana do zawarcia liczba umów

Lp. Kod zakresu nazwa zakresu Obszar, którego dotyczy postępowanie Planowana
cena oczekiwana
w zł
Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
1 04.1740.008.02 PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO PODLASKIE 20 8,43 zł 1
2 04.1780.008.02 PROGRAM TERAPII ZABURZEŃ PREFERENCJI SEKSUALNYCH PODLASKIE 20 9,10 zł 1
3 04.2732.020.02 ŚWIADCZENIA W OPIECE DOMOWEJ/RODZINNEJ PODLASKIE 20 9,00 zł 1
4 04.4700.021.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH GRAJEWSKI 2004 11,20 zł 1
5 04.4700.021.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH KOLNEŃSKI 2006 11,20 zł 1
6 04.4700.021.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH ŁOMŻA 2062,ŁOMŻYŃSKI 2007 11,20 zł 1
7 04.4700.021.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH SUWALSKI 2012,SUWAŁKI 2063 11,20 zł 1
8 04.4700.021.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH BIELSKI 2003,HAJNOWSKI 2005,SIEMIATYCKI 2010 11,20 zł 1
9 04.4700.021.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH AUGUSTOWSKI 2001,BIAŁOSTOCKI 2002,BIAŁYSTOK 2061,MONIECKI 2008,SEJNEŃSKI 2009,SOKÓLSKI 2011,WYSOKOMAZOWIECKI 2013,ZAMBROWSKI 2014 11,20 zł 4
10 04.4701.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODLASKIE 20 13,00 zł 1
11 04.4704.021.02 LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DOROSŁYCH GRAJEWSKI 2004,KOLNEŃSKI 2006,ŁOMŻA 2062,ŁOMŻYŃSKI 2007,WYSOKOMAZOWIECKI 2013,ZAMBROWSKI 2014 11,00 zł 1
12 04.4704.021.02 LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DOROSŁYCH AUGUSTOWSKI 2001,SEJNEŃSKI 2009,SUWALSKI 2012,SUWAŁKI 2063 11,00 zł 1
13 04.4704.021.02 LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DOROSŁYCH BIAŁOSTOCKI 2002,BIAŁYSTOK 2061,BIELSKI 2003,HAJNOWSKI 2005,MONIECKI 2008,SIEMIATYCKI 2010,SOKÓLSKI 2011 11,00 zł 1
14 04.4710.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA CHORYCH SOMATYCZNIE BIAŁOSTOCKI 2002,BIAŁYSTOK 2061,BIELSKI 2003,HAJNOWSKI 2005,KOLNEŃSKI 2006,ŁOMŻA 2062,ŁOMŻYŃSKI 2007,SIEMIATYCKI 2010,WYSOKOMAZOWIECKI 2013,ZAMBROWSKI 2014 11,22 zł 1
15 04.4710.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA CHORYCH SOMATYCZNIE AUGUSTOWSKI 2001,GRAJEWSKI 2004,MONIECKI 2008,SEJNEŃSKI 2009,SOKÓLSKI 2011,SUWALSKI 2012,SUWAŁKI 2063 11,22 zł 1
16 04.4712.021.02 ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE GRAJEWSKI 2004,KOLNEŃSKI 2006,ŁOMŻA 2062,ŁOMŻYŃSKI 2007,WYSOKOMAZOWIECKI 2013,ZAMBROWSKI 2014 11,46 zł 1
17 04.4712.021.02 ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE BIAŁOSTOCKI 2002,BIAŁYSTOK 2061,BIELSKI 2003,HAJNOWSKI 2005,MONIECKI 2008,SIEMIATYCKI 2010,SOKÓLSKI 2011 11,46 zł 1
18 04.4712.021.02 ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE AUGUSTOWSKI 2001,SEJNEŃSKI 2009,SUWALSKI 2012,SUWAŁKI 2063 11,46 zł 1
19 04.4730.021.02 ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA PODLASKIE 20 13,00 zł 2
20 04.4732.021.02 ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA PODLASKIE 20 16,50 zł 2
21 04.4736.021.02 ŚWIADCZENIA ODWYKOWE W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA PODLASKIE 20 15,00 zł 1
22 04.4742.021.02 LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJA) AUGUSTOWSKI 2001,GRAJEWSKI 2004,MONIECKI 2008,SEJNEŃSKI 2009,SOKÓLSKI 2011,SUWALSKI 2012,SUWAŁKI 2063 10,19 zł 1
23 04.4742.021.02 LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJA) BIAŁOSTOCKI 2002,BIAŁYSTOK 2061,BIELSKI 2003,HAJNOWSKI 2005,KOLNEŃSKI 2006,ŁOMŻA 2062,ŁOMŻYŃSKI 2007,SIEMIATYCKI 2010,WYSOKOMAZOWIECKI 2013,ZAMBROWSKI 2014 10,19 zł 1
24 04.4744.001.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU STACJONARNE GRAJEWSKI 2004,KOLNEŃSKI 2006,ŁOMŻA 2062,ŁOMŻYŃSKI 2007,WYSOKOMAZOWIECKI 2013,ZAMBROWSKI 2014 10,24 zł 1
25 04.4744.001.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU STACJONARNE AUGUSTOWSKI 2001,SEJNEŃSKI 2009,SUWALSKI 2012,SUWAŁKI 2063 10,24 zł 1
26 04.4744.001.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU STACJONARNE BIAŁOSTOCKI 2002,BIAŁYSTOK 2061,BIELSKI 2003,HAJNOWSKI 2005,MONIECKI 2008,SIEMIATYCKI 2010,SOKÓLSKI 2011 10,24 zł 2
27 04.4746.021.02 KRÓTKOTERMINOWE ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PODLASKIE 20 10,39 zł 1
28 04.4748.021.02 LECZENIE ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJA) PODLASKIE 20 11,00 zł 1
29 04.4750.021.02 ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE DLA UZALEŻNIENIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PODLASKIE 20 11,20 zł 2
30 04.5162.003.02 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH AUGUSTOWSKI 2001,GRAJEWSKI 2004,KOLNEŃSKI 2006,ŁOMŻA 2062,ŁOMŻYŃSKI 2007,MONIECKI 2008,SEJNEŃSKI 2009,SUWALSKI 2012,SUWAŁKI 2063, WYSOKOMAZOWIECKI 2013,ZAMBROWSKI 2014 9,60 zł 1
31 04.5162.003.02 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH BIAŁOSTOCKI 2002,BIAŁYSTOK 2061,BIELSKI 2003,HAJNOWSKI 2005,SIEMIATYCKI 2010,SOKÓLSKI 2011 9,60 zł 1
32 04.5172.003.02 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH PODLASKIE 20 9,24 zł 1

 

 

Harmonogram postępowania konkursowego:
Ogłoszenie postępowania – 26.04.2018 r.
Składanie ofert – 10.05.2018 r.
Otwarcie ofert – 14.05.2018 r.
Rozstrzygnięcie postępowania – 11.06.2018 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są
w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:

https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

Pliki do pobrania:

Rozporządzenia kryteria oceny ofert

Rozporządzenie MZ dot. PSY

Zarządzenia Prezesa NFZ dot. PSY

Zarządzenia warunki postępowania 18_19