Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Ogłoszenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Ogłoszenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Ogłoszenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

14.11.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 14 listopada 2018r. zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach wskazanych w tabeli (poniżej) z okresem obowiązywania umów: od 01.01.2019r. do 31.12.2023r.
z wyjątkiem umowy w zakresie
świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, której okres obowiązywania  to 01.01.2019r. – 30.06.2028r.

Tab. Zakresy, obszary kontraktowania, planowana cena oczekiwana, oraz planowana do zawarcia liczba umów

Lp. Kod zakresu świadczeń  wg CZS Zakres świadczeń – nazwa Kod obszaru kontraktowania Nazwa obszaru kontraktowania Liczba umów cena oczekiwana
1 04.1701.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK 3 10,5
2 04.1701.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2004, 2006, 2007, 2013, 2014, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 3 10,5
3 04.1706.007.02 LECZENIE NERWIC 2001, 2009, 2012, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI 1 8,7
4 04.1706.007.02 LECZENIE NERWIC 2004, 2006, 2007, 2013, 2017, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI,POWIAT  ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1 8,7
5 04.1707.007.02 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU 2001, 2009, 2012, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI 1 9,8
6 04.1707.007.02 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK 1 9,8
7 04.1707.007.02 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU 2004, 2006, 2007, 2013, 2014, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1 9,8
8 04.1740.007.02 LECZENIE UZALEŻNIEŃ 2013, 2014 POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI 1 8,4
9 04.1740.008.02 PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO 20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 1 8,55
10 04.1743.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2001, 2002, 2008, 2009, 2011, 2012, 2061, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI,POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SOKÓLSKI,  POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK,  POWIAT M.SUWAŁKI 1 8,8
11 04.1743.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2010,  2013, 2014, 2062 POWIAT BIELSKI, POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1 8,8
12 04.1744.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU  2007, 2013, 2014, 2062 POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1 8,46
13 04.1746.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK 1 8,54
14 04.1790.007.02 ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE 2004, 2006, 2007, 2013, 2014, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1 8,31
15 04.2700.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH 2006 POWIAT KOLNEŃSKI 1 8,83
16 04.2701.001.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2004, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIST BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1 10,5
17 04.2706.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH 2013, 2014 POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI 1 9,1
18 04.2712.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2002, 2008, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M.BIALYSTOK 1 8,7
19 04.2714.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 2001, 2002, 2008, 2009, 2011, 2012, 2061, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI,POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SOKÓLSKI,  POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK,  POWIAT M.SUWAŁKI 1 8,78
20 04.2714.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010,  2013, 2014, 2062 POWIAT BIELSKI, POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1 8,78
21 04.2730.001.02 LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) 2004 POWIAT KOLNEŃSKI 1 9,2
22 04.4701.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 1 15,33

 

 

Terminy:

  1. Ogłoszenie konkursu ofert – 14.11.2018 r.
  2. Termin składania ofert – 28.11.2018 r.
  3. Termin otwarcia ofert – 30.11.2018 r.
  4. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 17.12.2018 r.

Podstawy prawne