Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

04.10.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 4 października 2018r. zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach wskazanych w tabeli (poniżej) z okresem obowiązywania umów: od 01.01.2019r. do 31.12.2023r.
z wyjątkiem umów w zakresach:
świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych, świadczenia w izbie przyjęć, których okres obowiązywania
to 01.01.2019r. – 30.06.2028r.

Tab. Zakresy, obszary kontraktowania, planowana cena oczekiwana, oraz planowana do zawarcia liczba umów

Lp.

Kod zakresu świadczeń  wg CZS Zakres świadczeń – nazwa Kod obszaru kontraktowania Nazwa obszaru kontraktowania Liczba umów cena oczekiwana

w zł

1

04.1700.001.02

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH 2002 POWIAT BIAŁOSTOCKI

1

8,80

2

04.1700.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH 2006 POWIAT KOLNEŃSKI 1 8,80
3 04.1700.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH 2061 POWIAT M. BIAŁYSTOK 12

8,80

4

04.1700.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH 2011 POWIAT SOKÓLSKI 2

8,80

5

04.1700.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH 2008 POWIAT MONIECKI 1 8,80
6 04.1700.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH 2001 POWIAT AUGUSTOWSKI 2

8,80

7

04.1700.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH 2014 POWIAT ZAMBROWSKI 1 8,80
8 04.1700.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH 2009 POWIAT SEJNEŃSKI 1

8,80

9

04.1700.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH 2013 POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI 1 8,80
10 04.1701.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2001, 2009, 2012, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI 1

10,50

11

04.1701.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK 3 10,50
12 04.1701.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2004, 2006, 2007, 2013, 2014, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 3

10,50

13

04.1706.007.02

LECZENIE NERWIC 2001, 2009, 2012, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI 1

8,70

14 04.1706.007.02 LECZENIE NERWIC 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK 3

8,70

15

04.1706.007.02 LECZENIE NERWIC 2004, 2006, 2007, 2013, 2017, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI,POWIAT  ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1 8,70
16 04.1707.007.02 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU 2001, 2009, 2012, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI 1

9,80

17

04.1707.007.02 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK 1 9,80
18 04.1707.007.02 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU 2004, 2006, 2007, 2013, 2014, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1

9,80

19

04.1740.007.02 LECZENIE UZALEŻNIEŃ 2010 POWIAT SIEMIATYCKI 1 8,40
20 04.1740.007.02 LECZENIE UZALEŻNIEŃ 2001, 2009, 2012, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M.SUWAŁKI 1

8,40

21

04.1740.007.02 LECZENIE UZALEŻNIEŃ 2002, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK 1 8,40
22 04.1740.007.02 LECZENIE UZALEŻNIEŃ 2003, 2005 POWIAT BIELSKI,POWIAT HAJNOWSKI 1

8,40

23

04.1740.007.02

LECZENIE UZALEŻNIEŃ 2004, 2006, 2007, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1

8,40

24 04.1740.007.02 LECZENIE UZALEŻNIEŃ 2013, 2014 POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI 1

8,40

25

04.1740.007.02 LECZENIE UZALEŻNIEŃ 2008 POWIAT MONIECKI 1 8,40
26 04.1740.008.02 PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO 20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 1

8,55

27

04.1743.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2001, 2002, 2008, 2009, 2011, 2012, 2061, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI,POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SOKÓLSKI,  POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK,  POWIAT M.SUWAŁKI 1 8,80
28 04.1743.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2010,  2013, 2014, 2062 POWIAT BIELSKI, POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1

8,80

29

04.1744.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU  2007, 2013, 2014, 2062 POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1 8,46
30 04.1744.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2001, 2009, 2012, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI 1

8,46

31

04.1744.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2002, 2008, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SOKÓLSKI,  POWIAT M. BIAŁYSTOK 4 8,46
32 04.1744.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2003, 2005, 2010 POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT SIEMIATYCKI 1

8,46

33

04.1744.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2004, 2006 POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI 1 8,46
34 04.1746.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL 2001, 2009, 2012, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI 1

8,54

35

04.1746.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK 1 8,54
36 04.1746.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL 2004, 2006, 2007, 2013, 2014, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1

8,54

37

04.1790.007.02 ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE 2001, 2009, 2012, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI 1 8,31
38 04.1790.007.02 ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M.BIAŁYSTOK 3

8,31

39

04.1790.007.02 ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE 2004, 2006, 2007, 2013, 2014, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1 8,31
40 04.2700.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH 2006 POWIAT KOLNEŃSKI 1

8,83

41

04.2700.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH 2001, 2009, 2002,2008, 2011, 2061, 2013, 2014 POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI 2 8,83
42 04.2701.001.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2001, 2002, 2008, 2009, 2011, 2012, 2061, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI,POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SOKÓLSKI,  POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK,  POWIAT M.SUWAŁKI 2

10,50

43

04.2701.001.02

ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2004, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIST BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1

10,50

44 04.2702.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DOROSŁYCH 20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 1

9,16

45

04.2704.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE GERIATRYCZNE 2001, 2009, 2012, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI 1 9,31
46 04.2704.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE GERIATRYCZNE 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK 2

9,31

47

04.2704.020.02

ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE GERIATRYCZNE 2004, 2006, 2007, 2013, 2014, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1

9,31

48 04.2706.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE

LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH

2001, 2009, 2012, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI 1

9,10

49

04.2706.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE

LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH

2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK 4 9,10
50 04.2706.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE

LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH

2004, 2006, 2007, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1

9,10

51

04.2706.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE

LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH

2013, 2014 POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI 1 9,10
52 04.2712.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2001, 2009, 2012, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI 1

8,70

53

04.2712.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2002, 2008, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M.BIALYSTOK 1 8,70
54 04.2712.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2003, 2005, 2010 POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT SIEMIATYCKI 1

8,70

55

04.2712.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2004, 2006, 2007, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1 8,70
56 04.2712.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2013, 2014 POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI 1

8,70

57

04.2714.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 2001, 2002, 2008, 2009, 2011, 2012, 2061, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI,POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SOKÓLSKI,  POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK,  POWIAT M.SUWAŁKI 1 8,78
58 04.2714.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010,  2013, 2014, 2062 POWIAT BIELSKI, POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1

8,78

59

04.2730.001.02 LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) 2004 POWIAT KOLNEŃSKI 1 9,20
60 04.2730.001.02 LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) 2001, 2002, 2061, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT M.BIAŁYSTOK, POWIAT MONIECKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI 3

9,20

61

04.4701.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 1 15,33

62

04.4704.021.02 LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA

DOROSŁYCH

2004, 2006, 2007, 2013, 2014, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1 11,00

63

04.4900.008.03 ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY) 2006 POWIAT KOLNEŃSKI 1

261,20

64 04.4900.008.03 ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY) 2001, 2009, 2012, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, * POWIAT M.SUWAŁKI* 1

1200,00 **

65 04.4900.008.03 ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY) 2002, 2008, 2011, 2013, 2014, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M.BIAŁYSTOK 1

1200,00 **

*na rzecz pacjentów spoza populacji działania CZP

** zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej w miejscu udzielania świadczeń przez lekarza posiadającego specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży

 

 

Terminy:

  1. Ogłoszenie konkursu ofert – 04.10.2018 r.
  2. Termin składania ofert – 18.10.2018 r.
  3. Termin otwarcia ofert – 22.10.2018 r.
  4. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 19.11.2018 r.

podstawy prawne