Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań uzupełniających w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

31.12.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 31 grudnia 2018r. zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach wskazanych w tabeli (poniżej) z okresem obowiązywania umów: od 14.02.2019r. do 31.12.2023r.

 

Tab. Zakresy, obszary kontraktowania, planowana cena oczekiwana, oraz planowana do zawarcia liczba umów

Lp. Kod zakresu świadczeń  wg CZS Zakres świadczeń – nazwa Kod obszaru kontraktowania Nazwa obszaru kontraktowania Liczba umów cena oczekiwana
1 04.1701.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK 2 10,5
2 04.1707.007.02 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU 2001, 2009, 2012, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI 1 9,8
3 04.1707.007.02 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK 1 9,8
4 04.1707.007.02 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU 2004, 2006, 2007, 2013, 2014, 2062 POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA 1 9,8
5 04.2712.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2002, 2008, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M.BIALYSTOK 1 8,7

 

 

Terminy:

  1. Ogłoszenie konkursu ofert – 31.12.2018 r.
  2. Termin składania ofert – 14.01.2019 r.
  3. Termin otwarcia ofert – 16.01.2019 r. godz.9.00
  4. Cześć jawna – 24.01.2019
  5. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 29.01.2019 r.

 

Podstawy prawne