Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań uzupełniających w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach świadczenia psychiatryczne dla dorosłych oraz w zakresie świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie

03.07.2019
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 3 lipca 2019r zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach: świadczenia psychiatryczne dla dorosłych na obszarze grupa powiatów: augustowski, białostocki, m. Białystok, moniecki, sejneński, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski orazświadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie na obszarze grupy powiatów: białostocki, m Białystok, bielski, hajnowski, kolneński, m. Łomża, łomżyński, siemiatycki, z okresem obowiązywania umów: od 01.09.2019r. do 30.06.2028r.


Terminy: 1. Ogłoszenie konkursu ofert – 03.07.2019 r. 2. Termin składania ofert – 17.07.2019 r. 3. Termin otwarcia ofert – 19.07.2019 godz. 9.00 4. Koniec części jawnej – 26.07.2019 r. 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 30.07. 2019 r. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na przygotowywanie ofert z zachowaniem należytej staranności, poprzez stosowanie się do informacji zawartych w obowiązujących przepisach. Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przegotowanie ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.


Tab. Zakres, obszar kontraktowania, planowana cena oczekiwana , planowana do zawarcia liczba umów
l.p
Kod zakresu świadczeń  wg CZS

Zakres świadczeń – nazwa

Nazwa obszaru kontraktowania, Kod obszaru kontraktowania

Liczba umów

cena oczekiwana
1
04.4700.021.02

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH

AUGUSTOWSKI 2001, BIAŁOSTOCKI 2002, BIAŁYSTOK 2061, MONIECKI 2008, SEJNEŃSKI 2009, SOKÓLSKI 2011, WYSOKOMAZOWIECKI 2013, ZAMBROWSKI 2014
411,20
2
04.4710.001.02

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA CHORYCH SOMATYCZNIE

BIAŁOSTOCKI 2002, BIAŁYSTOK 2061, BIELSKI 2003, HAJNOWSKI 2005, KOLNEŃSKI 2006, ŁOMŻA 2062, ŁOMŻYŃSKI 2007, SIEMIATYCKI 2010, WYSOKOMAZOWIECKI 2013, ZAMBROWSKI 2014
111,22