Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań uzupełniających w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

20.02.2019
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 20 lutego 2019r zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży na obszarze grupy powiatów: powiat białostocki, powiat bielski, powiat hajnowski, powiat moniecki, powiat siemiatycki, powiat sokólski, powiat m. Białystok z okresem obowiązywania umów: od 01.04.2019r. do 31.12.2023r.

 

Tab. Zakresy, obszary kontraktowania, planowana cena oczekiwana, oraz planowana do zawarcia liczba umów

Lp. Kod zakresu świadczeń  wg CZS Zakres świadczeń – nazwa Kod obszaru kontraktowania Nazwa obszaru kontraktowania Liczba umów cena oczekiwana
1 04.1701.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK 2 10,5

 

 

Terminy:

1. Ogłoszenie konkursu ofert – 20.02.2019 r.

2. Termin składania ofert – 06.03.2019 r.

3. Termin otwarcia ofert – 08.03.2019 godz. 9.00

4. Koniec części jawnej – 14.03.2019r.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 19.03.2019r.

 

Podstawy prawne do pobrania