Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań uzupełniających w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

23.01.2019

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 23 stycznia 2019r zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach wskazanych w tabeli (poniżej) z okresem obowiązywania umów: od 01.03.2019r. do 31.12.2023r.

 

Tab. Zakresy, obszary kontraktowania, planowana cena oczekiwana, oraz planowana do zawarcia liczba umów

 
Lp. Kod zakresu świadczeń  wg CZS Zakres świadczeń – nazwa Kod obszaru kontraktowania Nazwa obszaru kontraktowania Liczba umów cena oczekiwana
1 04.1701.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK 2 10,5
2 04.2712.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2002, 2008, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M.BIALYSTOK 1 8,7

 

 

Terminy:

  1. Ogłoszenie konkursu ofert – 23.01.2019 r.
  2. Termin składania ofert – 06.02.2019 r.
  3. Termin otwarcia ofert – 08.02.2019 godz. 9.00
  4. Koniec części jawnej – 14.02.2019r.
  5. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 19.02.2019r.

Podstawy prawne