Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań uzupełniających w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w trybie konkursu ofert

06.09.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 6 września 2021r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie z okresem obowiązywania od 01.11.2021r. do 31.12.2025 r.  

Cena oczekiwana w ramach zakresów:

 • hemodializoterapia – z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru – 1,00 zł
 • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC I (KOC I) – 1,00 zł
 • telekonsylium geriatryczne– 1,00 zł
 • telekonsylium kardiologiczne– 1,00 zł
 • domowa antybiotykoterapia dożylna– 1,00 zł
 • kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) – 1,00 zł
 • zaopatrzenie protetyczne– 1,00 zł
 • kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowe j– 1,00 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

 1. ogłoszenie konkursu ofert – 06.09.2021 r.
 2. termin składania ofert – 20.09.2021 r.
 3. termin otwarcia ofert – 22.09.2021 r.
 4. termin zakończenia części jawnej postępowania – 05.10.2021 r.
 5. data rozstrzygnięcia postępowania – 12.10.2021 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

Dział Kontraktowania Świadczeń tel. 85 745 95 43