Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
 • Facebook Logo
 • Youtube Logo
 • Twitter Logo
 • Język Migowy dłonie Logo
 • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań uzupełniających w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

21.09.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  informuje, iż w dniu 21 września 2021 r. zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej zgodnie z wytycznymi poniżej:

 • Kod zakresu świadczeń  wg CZS: 4.14.214202604,
  • Zakres świadczeń – ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ,
  • Kod obszaru kontraktowania: 2006,
  • Nazwa obszaru kontraktowania: POWIAT KOLNEŃSKI,
  • Liczba umów: 1
  • liczba punktów od 01.11.2021: 854,00
  • cena oczekiwana w zł: 30,08
  • wartość postępowania od 01.11.2021: 25 688,32.
 • Kod zakresu świadczeń  wg CZS: 4.14.214202604,
  • Zakres świadczeń – ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ,
  • Kod obszaru kontraktowania: 2009,
  • Nazwa obszaru kontraktowania: POWIAT SEJNEŃSKI,
  • Liczba umów: 1,
  • liczba punktów od 01.11.2021: 224,00
  • cena oczekiwana w zł: 30,08
  • wartość postępowania od 01.11.2021: 7 339,52.

Terminy:

1. Ogłoszenie postępowania – 21.09.2021 r.

2. Termin składania ofert – 05.10.2021 r.

3. Termin otwarcia ofert – 07.10.2021 r. godz. 9.00

4. Termin rozstrzygnięcia postępowania – 25.10.2021 r.

W postępowaniu stanowiącym przedmiot niniejszego wniosku obowiązują warunki realizacji świadczeń oraz warunki wymagane od Świadczeniodawców zawarte w:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1658 z zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz.1372 ze zm.);
  • Zarządzenie nr 22/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
  • Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione Zarządzeniem Nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 marca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 15/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default 

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na przygotowywanie ofert z zachowaniem należytej staranności, poprzez stosowanie się do informacji zawartych w obowiązujących przepisach.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowania ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.