Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań uzupełniających w rodzaju rehabilitacja lecznicza w trybie konkursu ofert

06.09.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 6 września 2021r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza z okresem obowiązywania od 01.11.2021 r. do 31.12.2025 r.  

Cena oczekiwana w ramach zakresu rehabilitacja neurologiczna to 1,02 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  1. ogłoszenie konkursu ofert – 06.09.2021 r.
  2. termin składania ofert – 20.09.2021 r.
  3. termin otwarcia ofert – 22.09.2021 r.
  4. termin zakończenia części jawnej postępowania – 05.10.2021 r.
  5. data rozstrzygnięcia postępowania – 12.10.2021 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

Dział Kontraktowania Świadczeń tel. 85 745 95 43