Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Ogłoszenie postępowań uzupełniających w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Ogłoszenie postępowań uzupełniających w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Ogłoszenie postępowań uzupełniających w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

31.08.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2021 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zgodnie z  tabelą:

Lp.Kod zakresu świadczeń  wg CZSZakres świadczeń – nazwaKod obszaru kontraktowaniaNazwa obszaru kontraktowaniaLiczba umówcena oczekiwana w zł
104.1706.007.02LECZENIE NERWIC2001, 2009, 2012, 2063POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI18,7
204.1706.007.02LECZENIE NERWIC2004, 2006, 2007, 2013, 2014, 2062POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT  ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA18,7
304.1708.007.02ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU2001, 2009, 2012, 2063POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI19,8
404.1708.007.02ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI,POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK19,8
5  04.1740.007.02LECZENIE UZALEŻNIEŃ2011POWIAT SOKÓLSKI18,4
604.1740.008.02PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO20WOJEWÓDZTWO PODLASKIE18,55
704.1741.007.02ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2010, 2013, 2014, 2062POWIAT BIELSKI, POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA18,8
804.1744.007.02ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I SPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU2003, 2005, 2010POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT SIEMIATYCKI18,46
904.2730.001.02LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)2004POWIAT KOLNEŃSKI19,2
1004.2700.020.02ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH2006POWIAT KOLNEŃSKI18,83
1104.2712.020.02ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU2003, 2005, 2010POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT SIEMIATYCKI18,7
1204.9901.400.03OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY2005POWIAT HAJNOWSKI110,35
1304.9901.400.03OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY2008POWIAT MONIECKI110,35
1404.9901.400.03OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY2013POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI110,35
1504.9901.400.03OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY2002POWIAT BIAŁOSTOCKI110,35
1604.1780.008.02PROGRAM ZABURZEŃ PREFERENCJI SEKSUALNYCH20WOJEWÓDZTWO PODLASKIE110,5
1704.4754.021.02ŚWIADCZENIA TERAPII DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Z WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI (PODWÓJNA DIAGNOZA)20WOJEWÓDZTWO PODLASKIE110,58
Zakresy, obszary kontraktowania, planowana cena oczekiwana, oraz planowana do zawarcia liczba umów

Terminy:

1. Ogłoszenie konkursu ofert – 31.08.2021 r.

2. Termin składania ofert – 14.09.2021 r.

3. Termin otwarcia ofert – 16.09.2021 r. godz. 9.00

4. Koniec części jawnej – 30.09.2021 r.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 08.10.2021 r.

W postępowaniu stanowiącym przedmiot niniejszego wniosku obowiązują warunki realizacji świadczeń oraz warunki wymagane od Świadczeniodawców zawarte w:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz.1372 ze zm.),
  3. Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zmienione Zarządzeniem Nr 78/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 204/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 9/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 101/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 119/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2021 r.,
  4. Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione Zarządzeniem Nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 15/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r.

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na przygotowywanie ofert z zachowaniem należytej staranności, poprzez stosowanie się do informacji zawartych w obowiązujących przepisach.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowania ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Informujemy, iż w sytuacji posiadania np. kwalifikacji psychologa oraz psychoterapeuty ( osoba posiada podwójne uprawnienia/kwalifikacje) w formularzu ofertowym należy wykazać osobę dwa razy z odrębnym niepokrywającym się harmonogramem szczegółowym.

Jednocześnie informujemy, iż psychoterapeuta/specjalista psychoterapii uzależnień nie może jednocześnie pełnić funkcji superwizora w danej komórce organizacyjnej.

W przypadku wykazania osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty ( psychoterapeuta w trakcie)   warunkiem niezbędnym jest wykazanie w harmonogramie pracy osoby prowadzącej psychoterapię ( psychoterapeuta).

Do dokumentacji do oferty należy dołączyć kserokopie wymaganych dokumentów tylko poświadczających posiadane przez personel uprawnienia/kwalifikacje oraz doświadczenie w szczególności:

– osoby prowadzącej psychoterapię/osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

– psychologa (posiadającego 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą);

– terapeuta środowiskowego (z udokumentowanym doświadczeniem w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą)

– superwizora ( dokumenty potwierdzające uprawnienia)

– specjalista terapii/psychoterapii uzależnień/ specjalista terapii/psychoterapii uzależnień w trakcie/instruktor terapii uzależnień

– zobowiązanie/ umowa z personelem do udzielania świadczeń

– prawo do lokalu

Zgodnie z definicjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2019, poz. 1285, z późn. zm.)

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default