Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań uzupełniających w rodzaju Leczenie Szpitalne w trybie konkursu ofert

15.10.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 14 października zostały ogłoszone uzupełniające postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne z okresem obowiązywania od 01.12.2021 r. do 30.06.2025 r.

Zakres Świadczeń:

  • Choroby płuc – hospitalizacja

Obszar kontraktowania:

  • Województwo podlaskie

Cena oczekiwana

  • 1,00 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

  1. ogłoszenie konkursu ofert – 14.10.2021 r.
  2. termin składania ofert – 28.10.2021 r.
  3. termin otwarcia ofert – 03.11.2021 r.
  4. termin zakończenia części jawnej postępowania – 10.11.2021 r.
  5. data rozstrzygnięcia postepowania – 16.11.2021 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default