Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań uzupełniających w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w trybie konkursu ofert

08.10.2021

Informujemy, że w dniu 7 października 2021r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w poradniach specjalistycznych z okresem obowiązywania od 01.12.2021 r. do 30.06.2023 r.  w następujących zakresach świadczeń i obszarach kontraktowania:

  • świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc – powiat grajewski
  • świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc – powiat m. Białystok
  • świadczenia w zakresie neurologii – powiat m. Białystok
  • świadczenia w zakresie okulistyki – powiat sejneński
  • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – gmina Juchnowiec Kościelny, gmina Zabłudów, gmina Białystok miejska

Cena oczekiwana: 1,00 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

Ogłoszenie postępowania – 07.10.2021r.

Składanie ofert – 21.10.2021r.

Otwarcie ofert – 26.10.2021r.

Rozstrzygnięcie postępowania – 16.11.2021r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default 

Na stronie internetowej Oddziału w zakładce „Kontraktowanie” publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przegotowania ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Rozporządzenie kryteria wyboru ofert

Rozporządzenia MZ dot. AOS

Zarządzenia warunki postępowania

Zarządzenia warunki zawierania i realizacji umów AOS