Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju AOS w zakresach: badania TK i badania RM

18.10.2017
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ informuje, iż w dniu 18 października 2017 r. zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach świadczeń: badania tomografii komputerowej oraz badania rezonansu magnetycznego, w trybie konkursu ofert, z okresem obowiązywania umów od 01.12.2017 r. do 30.06.2018 r.

W ogłoszonych postępowaniach przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej: 1,00 zł.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default