Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju AOS – Poradnie

20.10.2020
Podlaski OW NFZ uprzejmie informuje, iż w dniu 19 października 2020r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – poradnie z okresem obowiązywania od 01.12.2020r. do 30.06.2021r.  w nw. zakresach świadczeń i obszarach kontraktowania.  

Świadczenia w zakresie otolaryngologii,  
świadczenia zabiegowe w otolaryngologii – zakres skojarzony z 02.1610.001.02,
świadczenia w zakresie otolaryngologii – diagnostyka onkologiczna– powiat sokólski
Cena oczekiwana: świadczenia w zakresie otolaryngologii – 1,00 zł.  

Świadczenia w zakresie okulistyki,   świadczenia zabiegowe w okulistyce – zakres skojarzony z 02.1600.001.02,  świadczenia w zakresie okulistyki-diagnostyka onkologiczna – powiat sejneński
Cena oczekiwana: świadczenia w zakresie okulistyki – 1,00 zł.  

Harmonogram postępowania konkursowego:
Ogłoszenie postępowania – 19.10.2020r.
Składanie ofert – 02.11.2020r.
Otwarcie ofert – 04.11.2020r.
Rozstrzygnięcie postępowania – 16.11.2020r.  

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default       

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń