Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

17.05.2019
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 17 maja 2019 r. zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, w następujących zakresach świadczeń i obszarach kontraktowania:

Lp Kod obszaru Nazwa obszaru Kod zakresu świdczan wg CZS Zakres świadczeń – nazwa
1 2013 POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI 02.1100.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
02.1100.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 
2 2061 POWIAT M. BIAŁYSTOK 02.1600.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
02.1600.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02
02.1600.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
3 2009 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 02.1550.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ
 
4 2002, 2008, 2011, 2061 POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK 02.1640.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
02.1640.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02
02.1640.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
 
5 20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 02.1060.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII
02.1060.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 
6 2001, 2009, 2012, 2063 POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI 02.1584.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY
02.1584.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 

Harmonogram ww. postępowań konkursowych:

Ogłoszenie konkursu ofert – 17.05.2019 r.

Składanie ofert – 31.05.2019 r.

Otwarcie ofert – 04.06.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert – 01.07.2019 r.

Cena oczekiwana w ww. zakresach: 1,00 zł.

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach na rok 2019 pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default