Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe w zakresie uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych, kod postepowania 10-17-000001/UZD/08/1/08.6100.021.05/01.

04.04.2017

Na podstawie art. 150 ust 1 pkt 1 oraz art. 142 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.    o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, z późn. zm.) Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku w dniu 4 kwietnia 2017 r. unieważnił postępowanie, kod postępowania 10-17-000001/UZD/08/1/08.6100.021.05/01 w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: Lecznictwo uzdrowiskowe, uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych na terenie województwa podlaskiego.