Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu przeprowadzonego na podstawie art. 48e ustawy o świadczeniach – realizację programu pilotażowego „POZ PLUS”

07.06.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 7 czerwca 2018r. rozstrzygnął konkurs przeprowadzony na podstawie art. 48e ustawy o świadczeniach – o realizację programu pilotażowego „POZ PLUS”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu przeprowadzonego na podstawie art. 48e ustawy o świadczeniach