Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację programu pilotażowego „POZ PLUS”

14.08.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 14 sierpnia 2018 r. rozstrzygnął konkurs na realizację programu pilotażowego „POZ PLUS”, przeprowadzony na podstawie art. 48e ustawy o świadczeniach

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu