Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju: PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE, w zakresie: PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

28.04.2017
OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH W TRYBIE KONKURSU OFERT O KODACH:

  • 10-17 000266/PRO/10/1/10.4450.159.02/01
  • 10-17-000267/PRO/10/1/10.4450.159.02/01
  • 10-17-000268/PRO/10/1/10.4450.159.02/01

Na podstawie art. 139 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 ze zm.) w związku z § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy  (Dz. U. poz. 1980 ze zm.) oraz na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach o konkursie ofert, opublikowanych w dniu 14 kwietnia 2017r. w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie na obszarze powiatów:

  • augustowski, sejneński, suwalski, Suwałki
  • białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
  • grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne, w zakresie: program badań prenatalnych,

 

zmianie ulega:

 

termin składania ofert – z dnia 28 kwietnia 2017r. na dzień 5 maja 2017r.

 

W związku z powyższym, ulega zmianie termin otwarcia ofert z dnia 4 maja 2017r. na dzień 9 maja 2017r. godz. 09:30.