Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego w trybie konkursu ofert o kodzie 10-17-000070/PDT/17/1/17.3118.031.08/01

24.04.2017

Na podstawie art. 139 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 ze zm.) w związku z § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. poz. 1980 ze zm.) oraz na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu o konkursie ofert, opublikowanym w dniu 27 marca 2017 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwo Podlaskie w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu N zmianie ulega:

termin rozstrzygnięcia – z dnia 24 kwietnia 2017 r. na dzień 28 kwietnia 2017 r.