Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego w trybie konkursu ofert o kodzie 10-17-000051/SPO/14/1/14.2142.026.04/01 na obszarze: powiat Białystok

24.03.2017

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego w trybie konkursu ofert o kodzie 10-17-000051/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

 

Na podstawie art. 139 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 ze zm.) w związku z § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy  (Dz. U. poz. 1980 ze zm.) oraz na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu  o konkursie ofert, opublikowanym w dniu 8 lutego 2017r. w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze powiatu Białystok w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej,

zmianie ulega:

termin rozstrzygnięcia – z dnia 24 marca 2017r. na dzień 4 kwietnia 2017r.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o przedłużeniu terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w załączeniu.

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia