Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

WAŻNE! Zmiana ogłoszenia naboru podmiotów, które zorganizują i przeprowadzą szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przez zespoły wyjazdowe w miejscach zamieszkania/pobytu pacjentów – stan na 02.02.2021

04.02.2021

Nastąpiła zmiana ogłoszenia z dnia 27.01.2021 r. naboru do Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w zakresie przeprowadzenia szczepień na terytorium województwa podlaskiego  w miejscu przebywania pacjenta zgodnie z zasadami i wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu.

Ogłoszenie Dyrektora Podlaskiego Oddziału NFZ

Załącznik do Ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy – zespoły wyjazdowe