Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie konkursu ofert w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

08.02.2022

Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił dnia 08.02.2022 r. postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w zakresie świadczeń: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych.

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych – cena oczekiwana 112 zł

Ogłoszenie i zapytanie ofertowe dotyczące postępowania dostępne jest pod adresem: http://konkurs.nfz.gov.pl

 

                                                        Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego POW NFZ