Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie konkursu ofert w rodzaju AOS

05.03.2020
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 5 marca 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne: badania tomografii komputerowej, z okresem obowiązywania od 01.04.2020 r. do 30.06.2023 r.

Cena oczekiwania – 1,00 zł,

Harmonogram postępowania konkursowego:

Ogłoszenie postępowania – 05.03.2020 r.

Składanie ofert – 19.03.2020 r.

Otwarcie ofert – 23.03.2020 r.

Rozstrzygnięcie postępowania – 31.03.2020 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń