Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie konkursu ofert w rodzaju AOS – TK i RM

15.06.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 14 czerwca 2018 r. zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie Ambulatoryjnych Świadczeń Diagnostycznych Kosztochłonnych (ASDK):
– badania tomografii komputerowej na obszarze: powiat sokólski;
– badania rezonansu magnetycznego na obszarze grupy powiatów: kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski, m. Łomża.
Cena oczekiwana: 1,00 zł.
Harmonogram postępowania konkursowego:
Ogłoszenie postępowania – 14.06.2018 r.
Składanie ofert – 28.06.2018 r.
Otwarcie ofert – 02.07.2018 r.
Rozstrzygnięcie postępowania – 09.07.2018 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default