Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie konkursu ofert w rodzaju AOS – Poradnie

09.11.2018
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 9 listopada 2018 r. zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w poradniach w następujących zakresach i obszarach:

Tabela nr. 1 Zakres i obszar

Harmonogram ww. postępowań konkursowych:

Ogłoszenie konkursu ofert – 09.11.2018 r.

Składanie ofert – 23.11.2018 r.

Otwarcie ofert – 27.11.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert – 21.12.2018 r.

oraz

Harmonogram postępowania konkursowego w zakresie otolaryngologii – obszar powiat siemiatycki:

Ogłoszenie postępowania – 09.11.2018 r.

Składanie ofert – 23.11.2018 r.

Otwarcie ofert –27.11.2018 r.

Rozstrzygnięcie postępowania – 04.12.2018 r.

 

Cena oczekiwana: 1,00 zł.

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach na rok 2019 pod adresem:

https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default