Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie konkursu ofert w rodzaju AOS – gastroskopia, kolonoskopia

06.06.2018
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 06 czerwca 2018 r. zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie Ambulatoryjnych Świadczeń Diagnostycznych Kosztochłonnych (ASDK):

– badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia na obszarze grupy powiatów: grajewski, moniecki, sokólski;

– badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia na obszarze grupy powiatów: białostocki, grajewski, moniecki, sokólski, m. Białystok.

Cena oczekiwana: 1,00 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

Ogłoszenie postępowania – 06.06.2018 r.

Składanie ofert – 20.06.2018 r.

Otwarcie ofert – 22.06.2018 r.

Rozstrzygnięcie postępowania – 29.06.2018 r.

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default