Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie konkursu ofert w rodzaju AOS

26.03.2020

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 26 marca 2020r. zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne: badania tomografii komputerowej, z okresem obowiązywania od 01.05.2020r. do 30.06.2023r. 

Cena oczekiwania – 1,00 zł,

Harmonogram postępowania konkursowego:

Ogłoszenie postępowania – 26.03.2020r.

Składanie ofert – 09.04.2020r.

Otwarcie ofert – 15.04.2020r.

Rozstrzygnięcie postępowania – 28.04.2020r.

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default 

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń