Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie konkursu ofert AOS – świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

12.03.2019
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 12 marca 2019 r. zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii w  następujących obszarach:

Nazwa obszaru Kod zakresu świadczeń wg CZS Zakres świadczeń – nazwa
GMINA CHOROSZCZ, GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, GMINA TYKOCIN, GMINA ZABŁUDÓW, GMINA ZAWADY, GMINA BIAŁYSTOK MIEJSKA 02.1450.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
02.1450.101.02 POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
02.1450.201.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
02.1450.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA, GMINA JANÓW, GMINA KORYCIN 02.1450.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
02.1450.101.02 POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
02.1450.201.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
02.1450.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
GMINA GRÓDEK, GMINA MICHAŁOWO 02.1450.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
02.1450.101.02 POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
02.1450.201.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
02.1450.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
GMINA SEJNY MIEJSKA, GMINA GIBY, GMINA PUŃSK, GMINA SEJNY WIEJSKA 02.1450.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
02.1450.101.02 POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
02.1450.201.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
02.1450.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
GMINA ŚNIADOWO, GMINA SZUMOWO 02.1450.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
02.1450.101.02 POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
02.1450.201.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
02.1450.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
GMINA JASIONÓWKA, GMINA KNYSZYN, GMINA KRYPNO 02.1450.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
02.1450.101.02 POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
02.1450.201.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
02.1450.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

 

Harmonogram ww. postępowań konkursowych:

Ogłoszenie konkursu ofert – 12.03.2019 r.

Składanie ofert – 26.03.2019 r.

Otwarcie ofert – 28.03.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert – 12.04.2019 r.

 

Cena oczekiwana: 1,00 zł.

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach na rok 2019 pod adresem:  https://sdsikch.nfzbialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

podstawy prawne w AOS