Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Ogłoszenia postępowania w sprawie zawarcia umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

Ogłoszenia postępowania w sprawie zawarcia umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

Ogłoszenia postępowania w sprawie zawarcia umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

19.10.2020

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  informuje, iż w dniu 19 października 2020 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny z okresem obowiązywania umów od 01.12.2020 r. do 30.06.2025 r.

Zakres, obszary kontraktowania, cena oczekiwana

Obszar postępowaniaMaksymalna liczba umówcena oczekiwana
1OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYAUGUSTOWSKI 2001110,35
2OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYBIAŁOSTOCKI 2002110,35
3OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYBIELSKI 2003110,35
4OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYGRAJEWSKI 2004110,35
5OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYHAJNOWSKI 2005110,35
6OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYKOLNEŃSKI 2006110,35
7OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYŁOMŻYŃSKI 2007110,35
8OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYMONIECKI 2008110,35
9OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYSEJNEŃSKI 2009110,35
10OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYSIEMIATYCKI 2010110,35
11OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYSOKÓLSKI 2011110,35
12OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYSUWALSKI 2012110,35
13OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYWYSOKOMAZOWIECKI 2013110,35
14OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYZAMBROWSKI 2014110,35
15OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYBIAŁYSTOK 2061310,35
16OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYŁOMŻA 2062110,35
17OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNYSUWAŁKI 2063110,35

Harmonogram postępowania:

1. Ogłoszenie konkursu ofert – 19.10.2020 r.

2. Termin składania ofert – 02.11.2020 r.

3. Termin otwarcia ofert – 04.11.2020 r. godz.9.00

4. Koniec części jawnej – 12.11.2020 r.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 16.11.2020 r.

W postępowaniach obowiązują warunki realizacji świadczeń oraz warunki wymagane od Świadczeniodawców zawarte w szczególności:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 ze zm. ),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz.1372 ze zm.),
  • Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
    16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zmienione Zarządzeniem Nr 78/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2020r.
  • Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione Zarządzeniem Nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 marca 2017 r., zmienione Zarządzeniem Nr 15/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r.

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na przygotowywanie ofert z zachowaniem należytej staranności, poprzez stosowanie się do informacji zawartych w obowiązujących przepisach.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowania ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Ważne: informujemy, iż w sytuacji posiadania np. kwalifikacji psychologa oraz psychoterapeuty ( osoba posiada podwójne uprawnienia/kwalifikacje) w formularzu ofertowym należy wykazać osobę dwa razy z odrębnym harmonogramem szczegółowym.

Do dokumentacji/do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczających posiadane przez personel uprawnienia/kwalifikacje oraz doświadczenie w szczególności:

– osoby prowadzącej psychoterapię/osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
– psychologa (posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą);
– terapeuta środowiskowego ( z udokumentowanym doświadczeniem w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą)
– superwizora ( dokumenty potwierdzające uprawnienia)

Zgodnie z definicjami zawartymi w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2019, poz. 1285, z późn. zm.)

Ogłoszenia i pliki zapytań ofertowych dostępne są w publikatorze postępowań.

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń