Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

23.04.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2021 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zgodnie z załącznikiem.

Terminy:

1. Ogłoszenie konkursu ofert – 23.04.2021 r.

2. Termin składania ofert – 07.05.2021 r.

3. Termin otwarcia ofert – 11.05.2021 r. godz. 9.00

4. Koniec części jawnej – 25.05.2021 r.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 31.05.2021 r.

W postępowaniu stanowiącym przedmiot niniejszego wniosku obowiązują warunki realizacji świadczeń oraz warunki wymagane od Świadczeniodawców zawarte w:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  (Dz. U. poz. 1285 ze zm. ),
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz.1372 ze zm.),
  3. Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
    16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zmienione Zarządzeniem Nr 78/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 204/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 9/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 stycznia 2021r.
  4. Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione Zarządzeniem Nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 15/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r.

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na przygotowywanie ofert z zachowaniem należytej staranności, poprzez stosowanie się do informacji zawartych w obowiązujących przepisach.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowania ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Informujemy, iż w sytuacji posiadania np. kwalifikacji psychologa oraz psychoterapeuty ( osoba posiada podwójne uprawnienia/kwalifikacje) w formularzu ofertowym należy wykazać osobę dwa razy z odrębnym niepokrywającym się harmonogramem szczegółowym.

Jednocześnie informujemy, iż psychoterapeuta/specjalista psychoterapii uzależnień nie może jednocześnie pełnić funkcji superwizora w danej komórce organizacyjnej.

W przypadku wykazania osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty ( psychoterapeuta w trakcie)   warunkiem niezbędnym jest wykazanie w harmonogramie pracy osoby prowadzącej psychoterapię ( psychoterapeuta).

Do dokumentacji do oferty należy dołączyć kserokopie wymaganych dokumentów tylko poświadczających posiadane przez personel uprawnienia/kwalifikacje oraz doświadczenie w szczególności:

– osoby prowadzącej psychoterapię/osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

– psychologa (posiadającego 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą);

– terapeuta środowiskowego (z udokumentowanym doświadczeniem w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą)

– superwizora ( dokumenty potwierdzające uprawnienia)

– specjalista terapii/psychoterapii uzależnień/ specjalista terapii/psychoterapii uzależnień w trakcie

– zobowiązanie/ umowa z personelem do udzielania świadczeń

Zgodnie z definicjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2019, poz. 1285, z późn. zm.)

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default