Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Odwołanie postępowania w sprawie zawarcia umów w rodzaju AOS

15.03.2017
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o odwołaniu postępowania nr 10-17-000067/AOS/02/1/02 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie kardiologii, wraz z zakresem skojarzonym: świadczenia pierwszorazowe, na obszarze: powiat bielski, ogłoszonego w dniu 9 marca 2017r.