Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Odwołanie postępowania w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  w zakresie Centrum zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży – II Poziom Referencyjny

08.06.2022

Informujemy o odwołaniu postępowania nr 10-22-000189/PSY/04/1/ 04.9902.400.03/01 w zakresie : Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny na obszarze grupy powiatów: bielski, hajnowski siemiatycki i wysokomazowiecki.
Podstawa prawna
Na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 11 rozporządzenia [1] – ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania do dnia składania ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.
[1] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020. poz. 1858).