Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Od kwietnia pacjenci z woj. podlaskiego będą pod opieką 57 zespołów ratownictwa medycznego

28.03.2019

Podlaski OW NFZ rozstrzygnął konkurs na udzielanie świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne na terenie województwa podlaskiego. Od 1 kwietnia 2019 r., zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, teren województwa podlaskiego będzie zabezpieczać 57 Zespołów Ratownictwa Medycznego. 34 z nich to podstawowe zespoły ratownictwa medycznego typu „P”, trzy to zespoły podstawowe udzielające świadczeń czasowo, w trybie 12-godzinnym z miejscem stacjonowania w Nowogrodzie, Krynkach i Korycinie (Korycin – nowe miejsce stacjonowania) oraz 20 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego typu „S” (z lekarzem).
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o kontrakt z NFZ mogły ubiegać się tylko samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, podmioty z 51-procentowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych.
Świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne będą realizować Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach wraz z podwykonawcą – SP ZOZ w Sejnach. Nowe umowy będą obowiązywały od 1 kwietnia 2019 r. do końca 2020 r.

Źródło: Sekcja Świadczeń Opieki Zdrowotnej Służb Mundurowych i Ratownictwa Medycznego