Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

O zdrowiu na Wschodnim Kongresie Gospodarczym

05.10.2018

Podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania tzw. sieci szpitali i kierunki zmian w służbie zdrowia były tematem wczorajszej (04.10) dyskusji przedstawicieli sektora ochrony zdrowia podczas odbywającego się w Białymstoku Wschodniego Kongresu Gospodarczego. W panelu dyskusyjnym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządów i szpitali publicznych województwa podlaskiego.

Dr Marzena Juczewska – zastępca dyrektora ds. medycznych Podlaskiego OW NFZ podkreśliła, że zmiana sposobu finansowania lecznic dotyczyła nie tylko ich wejścia do sieci. – Szpitale sieciowe mogą też pozyskiwać środki z innych źródeł – poza ryczałtem. To jeden z powodów, dla których na razie trudno w pełni miarodajnie porównywać liczbę czy wartość świadczeń przed i po wprowadzeniu tzw. sieci – podkreślała. – Co więcej, w sieci są szpitale wykonujące świadczenia nielimitowane, na które przeznaczono w woj. podlaskim dużą pulę dodatkowych środków, sięgającą w tym roku ponad 16,6 mln zł, a na leki prawie 9 mln zł. Dodatkowe pieniądze przeznaczone zostały też m.in. na wszczepianie endoprotez – 7,4 mln zł oraz operacje usuwania zaćmy – prawie 3,5 mln zł. Przypominała też, że system ryczałtowy dał dyrektorom szpitali możliwość przesuwania pieniędzy pomiędzy poszczególnym zakresami działalności.

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król dodał, że analiza pierwszego kwartału funkcjonowania sieci, przeprowadzona przez centralę NFZ, wykazała, że szpitale na drugim i trzecim poziomie PSZ uzyskały kilkuprocentowy wzrost finansowania świadczeń w porównaniu z 2015 rokiem. Przypomniał też, że w 2017 r. finansowanie szpitali w Polsce wzrosło o 7 proc. wobec roku 2016, a w bieżącym roku ten wzrost zostanie utrzymany, dlatego nie może zgodzić się z opiniami o dramatycznym stanie finansów podlaskich szpitali.

Minister wyraził się też z uznaniem o funkcjonujących w województwie podlaskim Centrach Zdrowia Psychicznego. W Podlaskiem funkcjonują aż cztery centra, co stanowi wyjątek w skali kraju.

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej, fot. wrotapodlasia.pl, rynek zdrowia.pl