Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Nowa wersja słownika w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresie: świadczenia w hospicjum domowym

16.02.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu 15.02.207 r. została opublikowana nowa wersja słownika w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie: świadczenia w hospicjum domowym.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1372, z późn. zm.) w zasobach personelu dodano możliwość wskazania – doświadczenie w pielęgnacji chorych w hospicjum domowym dla dorosłych – min. 5 lat.