Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna na obszarze powiatu łomżyńskiego i m. Łomża

28.12.2017
Podlaski OW NFZ informuje, iż od dnia 01 stycznia 2018 r. świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia: powiat łomżyński i m. Łomża udzielać będzie samodzielnie, bez udziału podwykonawcy – Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

 

Adres miejsca udzielania świadczeń: ul. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

Telefon dla pacjentów: 86 473 36 66